«Totum Momentum AS (TM) er et startupselskap med brennende engasjement, et sterkt verdigrunnlag om HelhetsKvalitet: helsefremming, menneskevennlighet og naturvennlighet.

Vår visjon er «Liv i Lage og Lykke» for de mange og vi utvikler systemer og løsninger til nytte for mennesker og organisasjoner som ønsker å ha det bra..»

-Totum Momentum (TM)

 

Våre platTformer

Totum-C er et felleskap (community) og en tosidig markedsplass for hjelpetjenester. Hjelp når som helst og hvor som helst for søkere av hjelpetjenester! Booking-, betaling- og promoteringssystem for tjenestetilbydere (hjelpere som vi kaller det) som ønsker å ha sine tjenester tilgjengelig for de mange, lokalt eller globalt! Denne plattformen blir en nasjonal nettplattform for hjelpetjenester og vi globaliserer så fort som mulig slik at hjelpere får tilgang til verdens kundemasse og søkere får tilgang til verdens hjelp!

Endringsportalen for individuell utvikling! Analyser, programmer, trackere, superhjelpere, inspirasjon, informasjon, arkiver og deals. Alt du finner i Totum Qualiy er av vår beste kvalitet: Totums HelhetsKvalitet helsefremmende - menneskevennlige - naturvennlige. Denne portalen vil vi rulle ut etter hvert.

App og nettplattform for integrering av innvandrere og andre globetrottere som ønsker å enkelt komme inn i et nytt samfunn. Totum Global samlokaliserer samfunnsinformasjon, eksisterende hjelpetjenester, opplæringsmuligheter, arbeid, privatliv og sosial integrering mv. Vi er nå i utviklingsfasen fra konsept til realisering for Totum Global, dermed søker vi nå etter den rette investor/samarbeidspartner.

Rull til toppen
Copy link
Powered by Social Snap